Menu

Odvodnění kostela 2018

V roce 2018 probíhaly okolo kostela práce na odvodnění kostela, byly udělány nové opěrné zídky z břidlice. Při pracích byla odkryta původní dlažba okolo kostela.

Římskokatolická farnost Manětín 33162,Manětín 11.IČO 47732253

Kostel sv. Jiří v Lukové

Na základě žádosti pana starosty u Ateliéru Soukup v Plzni byl zpracován cenový návrh ateliéru jednak na zpracování projektu na tento kostel pro zařazení do programu PZAD MK ČR a v návaznosti zpracování projektu na komplexní obnovu této památky (včetně odvodnění kostela, fasády, opravy opěrné zdi hřbitova atd.), který by se pak realizoval právě z programu PZAD MK ČR.

Na schůzce u pana starosty Matušky v Manětíně, za účasti p. starosty Matušky, P. Sedloně a p. Knota dne 3. 3. 2015 bylo dohodnuto následující:

• Zadá se zpracování projektové dokumentace u Ateliéru Soukup k zařazení památky kostela sv. Jiří v Lukové do programu PZAD MK ČR (cena 36.300,- Kč vč. DPH)
• Bude provedeno geodetické zaměření kostela a jeho okolí jako podklad pro zpracování realizačního projektu. (cena zaměření kostela je 20.400,-Kč bez DPH, přilehlé plochy 11.500,- Kč bez DPH, celkem s DPH 38.599,- Kč)

Obě tyto zakázky byly již telefonicky objednány.

Další postup bude stanoven podle toho, jak bude pokračovat jednání na MK ČR ohledně zařazení kostela do druhého kola ORP.

V Kralovicích 4. 3. 2015
zapsal Milan Knot
stav. technik farnosti

Oprava kostela

3.2.2015 - Proběhla na Ministerstvu kultury v Praze schůzka u vedoucí odboru památkové péče Ing. arch. Hany Šnajdrové. Schůzku zorganizovala paní senátorka Doc. MUDr. Milada Emmerová. Schůzky se zúčastnili starosta města Manětín Mgr. Josef Gilbert Matuška, zástupci plzeňského biskupství p. Knot , p. Koča a p. Koukl. Paní vedoucí byla seznámena se situací okolo kostela sv. Jiří v Lukové, s výstavou soch Jakuba Hadravy a s výtěžkem sbírky. Další schůzka i s paní senátorkou a zástupci farnosti bude v Plzni  v dalším týdnu, kde se budou připravovat podklady pro získání dotací na opravu kostela.